Kvalitet i Nordvestsjælland

Tørring af korn. Klare vi også med gennemløbstørreri.