Kvalitet i Nordvestsjælland

Vi tilbyder snerydning hos virksomheder og private samt på offentlige veje og fortove.
VI kan tilbyde snerydning med 4 sneplove, 1 sne slynge og 3 saltere.