Kvalitet i Nordvestsjælland

Korn Såning. Udføres med Horsch Pronto 9 DC. 
Med skiveskær og halvside afblæding. Alt såning foregår med GPS.

Raps Såning. Udføres med Tarano FX 6 med Biodril tilsåning af Rapsfrøene. Frøene bliver drysset ud før DD pakvalsen.Der sås mellem 30-40 plante pr/m2 og harves i 20-30 cm dybde.

Såning af efterafgrøder bruger vi Jocker RT 10 med heva luftsåmaskine på. Den har en høj kapacitet og derved kan vi få efterafgrøderne etableret rettigdigt. Frøene bliver blæst ud før DD pakvalsen.
Og derved giver en
Fin ens artet fremspiring