Kvalitet i Nordvestsjælland

Horsch Jocker RT 10 med frøkasse til efterafgrøder.
Til den øverlige harvning 0-15 cm Tarano FX 6 med såkasse til rapssåning og evt til Efterafgrøder. Til den dybe bearbejdning 0-35 cm.

Vi harver altid første gang med Jocker, omkring 5 cm alt efter hvor meget halm der er der skal nedmuldes. Opharvning til Korn afgrøder harver vi i 10-15 cm alt efter om det er første års eller anden års korn